Αρχείο για Ιουλίου, 2013

Γιατί αγαπάμε το Δημόσιο

From: ΧΧΧ
Sent: Wednesday, April 03, 2013 2:29 PM
To: ergazomenoi@ΧΧΧ.gr
Cc: grafeio.proedrou@ΧΧΧ.gr
Subject: FW: Υπογραφή Προέδρου

Καλημέρα σε όλους.

Σας ενημερώνω ότι όποιο έγγραφο απαιτείται να φέρει την υπογραφή Προέδρου, αυτή πρέπει αυστηρά να αποτυπώνεται στο έγγραφο ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΧΧΧΧ.

ΔΡ. ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

Συγκεκριμένα, θα είναι:
σε γραμματοσειρά Calibri 11: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΧΧΧΧ.
σε γραμματοσειρά Calibri 10: ΔΡ.
σε γραμματοσειρά Calibri 11: ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ
σε γραμματοσειρά Calibri 8: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

Παρακαλείσθε όπως εφαρμοσθεί άμεσα η ανωτέρω οδηγία.

Σας ευχαριστώ,

ΧΧΧ ΧΧΧ
Προϊσταμένη Τμήματος
Ανάπτυξης και Προβολής Επικοινωνίας

________________________________________
From: ΧΧΧ
Sent: Wednesday, April 03, 2013 3:10 PM
To: ergazomenoi@ΧΧΧ.gr
Cc: grafeio.proedrou@ΧΧΧ.gr
Subject: RE: Υπογραφή Προέδρου

Κατόπιν ερωτημάτων σας, σας ενημερώνω ότι το κενό για την υπογραφή θα είναι 3 σειρές. Επίσης, προσοχή στις τελείες
Ευχαριστώ

 

________________________________________
From: ΧΧΧ
Sent: Wednesday, April 24, 2013 3:32 PM
To: ergazomenoi@ΧΧΧ.gr
Cc: Γραφείο Προέδρου; ΧΧΧ@ΧΧΧ.gr
Subject: ενημέρωση προσωπικού

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατόπιν του υπ΄αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.9/11448/19-04-2013 έγγραφο του ΥΔΜΗΔ και μετά από έγγραφη ενημέρωση από την κα ΧΧΧ, σήμερα 24-4-2013 ενημερωθήκαμε πως «σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981, η 1η Μαΐου έχει οριστεί ως ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου». Κατά συνέπεια, στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης δεν εμπίπτουν τα ΝΠΙΔ.

Με βάση τα ανωτέρω σας ενημερώνουμε πως η Μεγάλη Τετάρτη είναι εργάσιμη και η αργία της πρωτομαγιάς μεταφέρεται την Τρίτη του Πάσχα, 7 Μαΐου 2013 και παρακαλούμε για την άμεση επικαιροποίηση του προγραμματισμού των αδειών του Πάσχα

Εκ του Τμήματος Δοικητικού

________________________________________
From: ΧΧΧ
Sent: Thursday, April 25, 2013 4:44 PM
To: ergazomenoi@ΧΧΧ.gr
Cc: Γραφείο Προέδρου; ΧΧΧ@ΧΧΧ.gr
Subject: Ενημέρωση προσωπικού

Κατόπιν επιβεβαίωσης και με το Γραφείο Προέδρου, ως ημέρα εορτασμού της 1ης Μαΐου 2013, ορίζεται η Τρίτη 7 Μαΐου 2013.

Παρακαλούμε για τον επαναπρογραμματισμό των αδειών του Πάσχα

________________________________________
From: ΧΧΧ
Sent: Monday, April 29, 2013 10:54 AM
To: ergazomenoi@ΧΧΧ.gr
Cc: Γραφείο Προέδρου; ΧΧΧ@ΧΧΧ.gr
Subject: Ενημέρωση προσωπικού

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά την 61η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΧΧΧΧ. συζητήθηκε το θέμα της αργίας της 1ης Μαΐου.
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη ότι για το Υπουργείο ΧΧΧΧ και για το δημόσιο εν γένει η 1η Μαΐου είναι αργία και δεν μεταφέρεται και δεδομένου ότι ο ΧΧΧΧ είναι Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο ΧΧΧΧ, κατέληξαν ομόφωνα, ότι θα ισχύσει και για τον ΧΧΧΧ ότι ισχύει και για το Υπουργείο ΧΧΧΧ, δηλαδή η αργία πρωτομαγιάς θα εορταστεί την Τετάρτη 1η Μαΐου 2013.

Advertisements