Αρχείο για Σεπτεμβρίου, 2010

Αυτοί θα μας σώσουν από τη χρεωκοπία;

Ο κ. Ιωάννης Γαμβρίλης είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, και σήμερα Πρόεδρος του ΕΤΑΑ, αλλά και Πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής. Αντιπαρέρχομαι το κατά πόσον μπορεί ένας πολιτικός μηχανικός να διοικήσει ένα τεράστιο ασφαλιστικό Ταμείο και μια Τράπεζα (συγχρόνως) και προχωρώ σε μια μεγαλειώδη πρόταση που κατέθεσε:

Εν συντομία, σύμφωνα με την πρότασή του, παίρνουμε τα 6 δις ρευστά διαθέσιμα του ΕΤΑΑ και εξαγοράζουμε το 42% της Τράπεζας Αττικής που σήμερα κατέχει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Έτσι, κατά την πρότασή του, «καλύπτεται ένας από τους βασικούς όρους του Μνημονίου που είναι να μπει «ζεστό» χρήμα στα ταμεία του δημοσίου για να περιοριστεί το έλλειμμα». Κατόπιν, αφού το ΕΤΑΑ θα κατέχει το 85% της Τράπεζας, η Τράπεζα εξαγοράζει άλλες μικρότερες, ώστε και να μεγαλώσει, αλλά και να μειωθεί το ποσοστό του ΕΤΑΑ στο 51%. Με αυτό τον τρόπο, και θα θεωρείται ιδιωτική επιχείρηση που διαπραγματεύεται στο ΧΑ, και στην ουσία θα είναι κρατική, αφού θα την κατέχει το ΕΤΑΑ. Και καταλήγει: «οπότε καλύπτεται και ο βασικός όρος του Μνημονίου που είναι ιδιωτικές επενδύσεις»…

Τα ρευστά διαθέσιμα του ΕΤΑΑ προέρχονται, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, από τα δύο υγιή πρώην ανεξάρτητα Ταμεία που περιλαμβάνει: το Ταμείο Νομικών και το ΤΣΜΕΔΕ. Και τα δύο ήταν «υγιή», διότι στράγγιζαν την αγορά, το μεν πρώτο μέσω υποχρεωτικών εισφορών στις μεταβιβάσεις ακινήτων, συστάσεις εταιριών, κλπ, το δε δεύτερο από την επιβάρυνση της οικοδομικής/κατασκευαστικής δραστηριότητας. Τα χρήματα, λοιπόν, αυτά, έχουν προκύψει από τον παραλογισμό των φόρων υπέρ τρίτων, αυτόν ακριβώς που επιβαρύνει ολόκληρη την οικονομία και κάνει τα ΜΜΕ να απορούν πώς είναι δυνατόν να κοστίζει κάτι στην Ελλάδα ακριβότερα από ό,τι στη Γερμανία. Αντί λοιπόν να καταργήσουμε τον παραλογισμό των φόρων υπέρ τρίτων, ο κ. Πρόεδρος του ΕΤΑΑ ζητά να τα δώσουμε, εμμέσως, στο Κράτος («να μπει «ζεστό» χρήμα στα ταμεία του δημοσίου για να περιοριστεί το έλλειμμα») για να αγοράσουμε… μετοχές της Τράπεζας Αττικής! Και μετά, με το ωραίο τρικ που προτείνει, την κρατικοποίηση άλλων Τραπεζών, θα εμφανίσουμε ολόκληρο το κόλπο ως… ιδιωτική επένδυση!

Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τοποθετηθεί σε καίριες θέσεις, με σκοπό να μας σώσουν από τη χρεωκοπία. Είναι περισσότερο από προφανές ότι όχι μόνο δεν περνάει από το μυαλό τους το πώς λειτουργεί η οικονομία και το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, αλλά ότι εξακολουθούν να σκέφτονται με όρους δημιουργικής λογιστικής, πώς δηλαδή θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα πράγματα όσο στραβά τα κάναμε ως σήμερα, εμφανίζοντάς τα όμως στους άλλους ως εντυπωσιακά επιτεύγματα.

Κρατηθείτε, η προσγείωση θα είναι ανώμαλη!…

Advertisements