Αρχείο για Μαρτίου, 2010

Η υποχρέωση της χώρας μας για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων

Το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων φαίνεται ότι μας έρχεται απ’ έξω. Συγκεκριμένα, στα μέτρα που καλείται να λάβει η κυβέρνηση, προκειμένου το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης να έχει αποτελέσματα το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων παίζει μεγάλο ρόλο. Ωστόσο, η χώρα μας έχει και σχετική υποχρέωση βάσει της Οδηγίας 2006/123 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα, ούτως ή άλλως, ήδη πολλές από τις διατάξεις για τα κλειστά επαγγέλματα είναι αντίθετες με το Σύνταγμά μας, όπως έχει κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Τι εννοούμε, όμως, όταν αναφερόμαστε σε “κλειστά επαγγέλματα”; Στην πραγματικότητα, μια σειρά από πρακτικές ή περιορισμούς: είτε την ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού (numerus clausus) αυτών που θα μπορέσουν τα τα ασκούν (λ.χ. ταξί, συμβολαιογράφοι κ.λπ.), είτε τον περιορισμό της σχετικής οικονομικής δραστηριότητας μόνο σε κατόχους ορισμένων τυπικών προσόντων (λ.χ. φαρμακεία), είτε την επιβολή τοπικών περιορισμών στην άσκηση κάποιων επαγγελμάτων (λ.χ. δικηγόροι), είτε, εν ευρεία εννοία, την υποχρεωτική σύμπραξη κάποιων επαγγελματιών σε ορισμένες ενέργειες των πολιτών (λ.χ. υποχρεωτική σύμπραξη δικηγόρων σε συμβόλαια). Παρεμφερής στρέβλωση που πρέπει να καταργηθεί είναι οι φόροι υπέρ τρίτων (λ.χ. αγγελιόσημο, επιβάρυνση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ σε διάφορες εργασίες μηχανικών, επιβάρυνση υπέρ Ταμείου Νομικών στις μεταβιβάσεις ακινήτων ή στη σύσταση εταιρειών κ.λπ.).
Υπολογίζεται ότι το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων θα φέρει αύξηση του Α.Ε.Π. κατά τουλάχιστον 0,5% ετησίως. Έτσι, με αναμενόμενη ύφεση από 2 έως 4% κατά το 2010 (και την αντίστοιχη μείωση των φορολογικών εσόδων), μπορεί εύκολα ν’ αντιληφθεί κανείς την οικονομική σημασία της απελευθερώσεως των επαγγελμάτων, δηλαδή της καταργήσεως των παραπάνω στρεβλωτικών πρακτικών.
Ήδη μέχρι την 28 Δεκεμβρίου 2009 η χώρα μας ώφειλε να είχε ενσωματώσει στο εσωτερικό της δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Η Οδηγία αυτή έχει πολλές προβλέψεις σε σχέση με τα κλειστά επαγγέλματα. Προβλέπει ότι η άσκηση επαγγέλματος μπορεί να εξαρτηθεί από την παροχή αδείας, μόνον εφ’ όσον κάτι τέτοιο επιβάλλεται από λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος. Ορίζεται, παράλληλα, ότι οι άδειες είναι αορίστου χρόνου, εκτός εάν επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος περιορίζει τον αριθμό των διαθεσίμων αδειών – με άλλα λόγια, εάν ο αριθμός των αδειών είναι περιορισμένος, αυτές πρέπει να παρέχονται για ορισμένο χρονικό διάστημα, και μάλιστα κατόπιν ανοικτής διαδικασίας. Ακόμη, ορίζεται ότι οι περιορισμοί πρέπει να τίθενται μόνον εν όψει επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, αλλά και με βάση την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή να μην είναι επαχθέστεροι από όσο χρειάζεται για την επίτευξη του σκοπού δημοσίου συμφέροντος.
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί κάποιες σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έχουν κρίνει αντίθετους με το Σύνταγμα κάποιους νομοθετικούς περιορισμούς στον τρόπο ασκήσεως κάποιων επαγγελμάτων. Λ.χ. κρίθηκε, για τους οπτικούς, ότι μπορούν καταστήματα οπτικών ειδών να ανήκουν και σε νομικά πρόσωπα ή σε μη-οπτικούς, εφ’ όσον τοποθετείται, όμως, οπτικός ως υπεύθυνός τους (ΟλΣτΕ 1991/2005 ΕΔΚΑ 2006.63). Το ίδιο κρίθηκε και για τις ιατρικές εταιρείες: συγκεκριμένα, παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια υπόθεση από το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε κρίνει ότι είναι παράνομη η απαίτηση του π.δ. 84/2001 που ορίζει τα σχετικά με την ίδρυση εταιρειών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ότι το 51% του κεφαλαίου τους θα το κατέχουν ιατροί (ΣτΕ 4009/2006). Τέλος, με μια πιο πρόσφατη απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ο ανώτατος αριθμός αδειών για τα βυτιοφόρα δημοσίας χρήσεως είναι αντισυνταγματικός και ότι δεν αποτελεί πρόσφορο μέσο για να εξασφαλισθεί αποτελεσματικός έλεγχος της διακινήσεως των πετρελαιοειδών προϊόντων και να προστατευθούν το περιβάλλον, η δημόσια υγιεινή και η οδική ασφάλεια (ΣτΕ 3536/2009).
Δηλαδή η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων είναι κάτι που η χώρα μας οφείλει να κάνει όχι μόνο εν όψει της οικονομικής κρίσεως ή των απαιτήσεων των πιστωτών μας, αλλά και επειδή κάτι τέτοιο επιτάσσει η κοινοτική νομοθεσία, καθώς και το ίδιο το Σύνταγμά της. Δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι η Κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία θα προχωρήσει στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων όσο πιο σύντομα γίνεται.
Advertisements

Ανοικτή επιστολή: Σας εκλιπαρώ, μη σώσετε αυτή την Ελλάδα!

Κύριοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Απευθύνομαι σε εσάς, που αναλάβατε το έργο της «επιτήρησης» της ελληνικής οικονομίας και που σκέφτεστε να την «σώσετε» από τον όλεθρο της αδυναμίας αποπληρωμής του χρέους της, και σας εκλιπαρώ: μην το κάνετε!

Αυτό που πάτε να αποτρέψετε, δεν είναι η πτώχευση της οικονομίας, αλλά η πτώχευση ενός ολόκληρου πολιτικού κατεστημένου. Το έλλειμμα που βλέπετε στους αριθμούς είναι αποτέλεσμα του ελλείμματος κοινής λογικής, είναι αποτέλεσμα μιας μαζικής παράκρουσης της ελληνικής κοινωνίας. Και φοβάμαι, κύριοι, ότι και γραμμή-γραμμή να πάρετε τον προϋπολογισμό, δεν θα καταφέρετε να ανακαλύψετε τον παραλογισμό – πόσο μάλλον να βοηθήσετε να ιαθεί. Να σας βοηθήσω λίγο:

· Απορείτε πώς διπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός της Βουλής σε έξι χρόνια. Σημειώστε ότι αυτή την περίοδο, αν και οι βουλευτές παρέμειναν 300, οι υπάλληλοι διπλασιάστηκαν, λειτούργησε τηλεοπτικός σταθμός και Ίδρυμα της Βουλής, ενώ δημιουργήθηκε site που κόστισε 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από όλα αυτά, ο Πρόεδρος της Βουλής δήλωνε ότι δε χωράνε πλέον στο κτήριο αυτό και όραμά του είναι το κτίσιμο νέου Κοινοβουλίου… (Το ότι με απλό νόμο μπορούν να μειωθούν οι βουλευτές σε 200 το γνωρίζουν, δε χρειάζεται να τους το προτείνετε…)
· Απορείτε πώς δεν αυξάνουν με τίποτα τα φορολογικά έσοδα… Προλαβαίνετε να ελέγξετε τα πόθεν έσχες και τα Ε9 όλων των εφοριακών;
· Απορείτε γιατί τα έσοδα από ΦΠΑ είναι τόσο χαμηλά σε σχέση με το ΑΕΠ. Ακούσατε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου να δηλώνει ότι δε δέχεται την υπαγωγή των δικηγόρων στο ΦΠΑ, διότι το λειτούργημά τους δεν προσδίδει προστιθέμενη αξία; (τα γραφεία τελετών που υπάγονται στο ΦΠΑ… προσδίδουν;)
· Απορείτε πώς είναι λογικό να πωλείται μια άδεια ταξί προς 200.000 ευρώ (μαύρα), και οι ταξιτζήδες να πληρώνουν φόρο 1.250 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος. (Ξέρετε 30.000 οδηγοί ταξί πόσες ψήφους έχουν;)
· Απορείτε πώς ο απόφοιτος δημοτικού μηχανοδηγός του ΟΣΕ παίρνει 8.000 το μήνα, ενώ ο νέος γιατρός του ΕΣΥ 1.000. Πρόκειται για την ελληνική εκδοχή της σοσιαλιστικής κοινωνίας.
· Απορείτε που εν μέσω κρίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών χρειάζεται για προμήθεια επίπλων 950.000 ευρώ το 2009 και 750.000 το 2010. Και αυτό βαφτίζεται «περικοπές». Κι αν το κονδύλι αυτό καταλήγει ως «επίδομα» στο προσωπικό του Υπουργείου;

Γι’αυτό σας λέω κύριοι, μη σώσετε αυτή την Ελλάδα. Αφήστε την να πτωχεύσει, μήπως και έτσι έχει ελπίδα να επιβιώσει η Ελλάδα του φιλότιμου, της εργασίας, της παραγωγής, των ελεύθερων ανθρώπων…
try {var pageTracker = _gat._getTracker(«UA-7877169-1»);pageTracker._trackPageview();} catch(err) {}